Instrukcje

  1. Skype

Aby skonfigurować porty wykorzystywane przez Skype dla połączeń przychodzących w przypadku gdyby przerywa:

    1. W Skype na pasku menu kliknij kolejno pozycje Narzędzia > Opcje.
    2. W obszarze Zaawansowane kliknij pozycję Połączenie.

    1. Wpisz port, który ma być używany przez Skype dla połączeń przychodzących czyli 24555
    2. Wybierz porty 80 i 443 jako alternatywne dla połączeń przychodzących.

Jeżeli inna aplikacja (taka jak serwer Apache HTTP Server lub IIS) korzysta z tych portów, Skype może działać nieprawidłowo. Usuń zaznaczenie tego pola lub skonfiguruj aplikację, aby korzystała z innych portów.

  1. Kliknij przycisk Zapisz.

Dodaj komentarz