Cennik

Cennik:

Poniżej zawarliśmy ceny za podłączenie oraz za korzystanie z sieci NET4YOU.

Opłaty abonamentowe:

Opłaty abonamentowe naliczane są co miesiąc. Należy regulować je do 20 dnia każdego okresu rozliczeniowego. Opłaty podane w poniższym cenniku są stałe w całym okresie obowiązywania umowy, niezależnie od czasu spędzonego w sieci czy też od ilości pobranych danych.

Dostępne taryfy:

Taryfa Premium (13000/1500 kbps)

Abonament za przyłącze sieciowe umowa na czas nieokreślony 58 zł
Abonament za przyłącze sieciowe umowa na czas 12 m-cy 58 zł
Abonament za przyłącze sieciowe umowa na czas 24 m-cy 50 zł

 

 

Taryfa Basic (9000/1000 kbps)

 

Abonament za przyłącze sieciowe umowa na czas nieokreślony 43 zł
Abonament za przyłącze sieciowe umowa na czas 12 m-cy 43
Abonament za przyłącze sieciowe umowa na czas 24 m-cy 34 zł

Opłaty za podłączenie:

W opłacie przyłączeniowej zawarta jest aktywacja usługi w wybranej opcji abonamentowej, montaż niezbędnych urządzeń w lokalu abonenta jedno zakończenie sieci wtykiem RJ-45 i konfiguracja komputera Abonenta do pracy w sieci „Net4you”. Koszty elementów niezbędnych do montażu tj. maszty i mocowania pokrywa abonent.

Czas trwania umowy

24 miesiące 100 zł
12 miesięcy 150 zł
czas nieokreślony 400 zł

 

Wszystkie ceny zawierają podatek VAT 23%